Leverage in forex

24 thg 3, 2022

DÀNH CHO NGUỜI MỚI

Đòn bẩy trong ngoại hối là một kỹ thuật cho phép các nhà giao dịch 'vay' vốn để đạt được mức độ tiếp cận lớn hơn với thị trường ngoại hối, với một khoản tiền gửi tương đối nhỏ. Nó cung cấp tiềm năng cho các nhà giao dịch để tăng lợi nhuận tiềm năng, cũng như thua lỗ.

Thị trường ngoại hối cung cấp một số tỷ lệ ký quỹ thấp nhất (và do đó tỷ lệ đòn bẩy cao nhất) so với các tài sản có đòn bẩy khác, khiến nó trở thành một đề xuất hấp dẫn cho các nhà giao dịch ngoại hối thích giao dịch bằng đòn bẩy. Forex được giao dịch ký quỹ, với tỷ lệ ký quỹ thấp tới 3,3%. Tỷ lệ ký quỹ 3,3% cũng có thể được gọi là tỷ lệ đòn bẩy 30: 1. Điều này có nghĩa là bạn có thể mở một vị thế có giá trị gấp 30 lần số tiền ký quỹ cần thiết để mở giao dịch.