MA THẦN THÁNH

Giaodichsong

29 thg 12, 2021

CHỈ CẦN SỬ DỤNG 1 ĐƯỜNG MA

Đường MA tôi muốn nhắc đến là MA200. Bạn có thể nhìn vào quá khứ của SPX500 khung thời gian Daily. Sau khi SPX500 phá qua MA200 và test lại 2 lần, SPX500 đã tăng từ 3000 đến 4800 (khả năng cào tăng tiếp ). Mặc dù trong quá trình tăng, SXP500 có nhiều lần điều chỉnh nhưng đều không vượt qua MA200. Sau mỗi lần điều chỉnh, SPX500 lại tăng tiếp.
Nếu bạn là trader dài hạn , bạn chỉ cần mua khi SXP500 phá MA200 và giữ đến khi phá xuống.