Search

USDJPY


USDJPY sẽ giảm về vùng 132.4 . Sau đó sẽ quay đầu tăng trở lại. Có thể chờ Buy dài tại 132.4 khi có tín hiệu đảo chiều.

0 views0 comments

Recent Posts

See All